Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(239) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 127
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :200
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :90
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :48.1%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :30%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 21 ετιας)