Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2023 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 91
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :125
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :70
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :31.6%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :12.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Εισακτεόι 22 ετιας)