Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(241) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 23 ετίας : 92
Η μέγιστη Βάση 23 ετίας :125
Η ελάχιστη Βάση 23 ετίας :70
Η μέγιστη % αύξηση 23 ετίας :31.6%
Η μέγιστη % μείωση 23 ετίας :12.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 23 ετιας)