Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(242) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 114
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :127
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :80
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :19%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :37%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) (Βάσεις 11 ετιας)