Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(243) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 269
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :345
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :26.2%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :20.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)