Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(247) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 278
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :350
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :225
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :29.6%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :25.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 22 ετιας)