Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(247) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 279
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :350
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :225
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :29.6%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :25.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 21 ετιας)