Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2021 για τη σχολή:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 249
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 19 ετίας :325
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 19 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :13.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Εισακτεόι 19 ετιας)