Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(249) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 249
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :325
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :13.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 21 ετιας)