Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(252) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 218
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :309
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :53.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :51.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) (Βάσεις 11 ετιας)