Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(255) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 23 ετίας : 194
Η μέγιστη Βάση 23 ετίας :255
Η ελάχιστη Βάση 23 ετίας :160
Η μέγιστη % αύξηση 23 ετίας :17.1%
Η μέγιστη % μείωση 23 ετίας :15.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 23 ετιας)