Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(259) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 187
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :235
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :125
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :6.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)