Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(261) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 162
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :200
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :29%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :26.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 12 ετιας)