Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(263) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 167
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :295
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :90
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :36.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)