Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(265) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 166
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :195
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :16.7%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :16.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 22 ετιας)