Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(267) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 149
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :225
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :100
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :50%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :24.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 21 ετιας)