Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(269) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 209
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :225
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :170
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :32.4%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :11.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 11 ετιας)