Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(270) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 136
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :150
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :110
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :36.4%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :13.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 11 ετιας)