Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(272) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 123
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :175
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :90
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :44.4%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :22%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 21 ετιας)