Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(273) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 260
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :320
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :220
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :16.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 22 ετιας)