Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(273) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 23 ετίας : 258
Η μέγιστη Βάση 23 ετίας :320
Η ελάχιστη Βάση 23 ετίας :220
Η μέγιστη % αύξηση 23 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 23 ετίας :16.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 23 ετιας)