Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(282) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 134
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :150
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :10%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 11 ετιας)