Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2023 για τη σχολή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 22 ετίας : 357
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :495
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :300
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :15.1%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :14.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ (Εισακτεόι 22 ετιας)