Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(321) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 279
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :325
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :230
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :41.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :21.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 11 ετιας)