Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(323) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 186
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :207
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :8.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 11 ετιας)