Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(324) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 111
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :134
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :80
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :56.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :40.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 11 ετιας)