Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(330) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 23 ετίας : 192
Η μέγιστη Βάση 23 ετίας :225
Η ελάχιστη Βάση 23 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 23 ετίας :32.4%
Η μέγιστη % μείωση 23 ετίας :20%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 23 ετιας)