Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2021 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 200
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 19 ετίας :225
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 19 ετίας :160
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :18.4%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :11.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Εισακτεόι 19 ετιας)