Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(333) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 203
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :225
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :160
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :18.4%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :11.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)