Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(338) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 23 ετίας : 116
Η μέγιστη Βάση 23 ετίας :146
Η ελάχιστη Βάση 23 ετίας :65
Η μέγιστη % αύξηση 23 ετίας :38.9%
Η μέγιστη % μείωση 23 ετίας :30%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 23 ετιας)