Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(339) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 178
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :195
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :14.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (Βάσεις 12 ετιας)