Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 207
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :250
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :95
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :60%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :0%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Εισακτεόι 11 ετιας)