Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(353) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 230
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :350
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :50%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :42.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) (Βάσεις 11 ετιας)