Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(361) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 274
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :366
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :160
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :56.3%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :45.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) (Βάσεις 12 ετιας)