Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(362) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 143
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :167
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :95
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :40%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :16.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) (Βάσεις 12 ετιας)