Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(366) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 221
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :253
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :73.1%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :11.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 12 ετιας)