Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 119
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :125
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :100
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) (Εισακτεόι 11 ετιας)