Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(373) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 173
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :200
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :16.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 11 ετιας)