Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2018 για τη σχολή:
(384) Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 82
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :90
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :75
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :20%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :11.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)