Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2018 - 2020 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 357
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 3 ετίας :361
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 3 ετίας :350
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :3.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λαμίας
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Εισακτεόι 3 ετιας)