Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018 - 2023 για τη σχολή:
(392) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 159
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :169
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :3%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :17.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)