Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2023 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 194
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :280
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :16.7%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :45.5%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Εισακτεόι 22 ετιας)