Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 172
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :187
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :34.6%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :8.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) (Εισακτεόι 11 ετιας)