Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2023 για τη σχολή:
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 58
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :75
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :40
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :36.4%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :27.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Εισακτεόι 22 ετιας)