Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(407) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 105
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :113
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :75
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :33.3%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 12 ετιας)