Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(407) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 104
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :112
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :75
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :33.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 11 ετιας)