Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(409) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 84
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :100
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :55
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :81.8%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :20%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 11 ετιας)