Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(411) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 129
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :137
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :105
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :19%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) (Βάσεις 11 ετιας)