Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(412) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 106
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :125
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :70
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :56.3%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :44%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 12 ετιας)