Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2018 για τη σχολή:
(416) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Μέσος Ορος 5 ετίας : 56
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :80
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :30
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :100%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :62.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Βάσεις 5 ετιας)