Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018 - 2024 για τη σχολή:
(668) ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 113
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :124
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :98
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :19.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 7 ετιας)