Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2018 - 2023 για τη σχολή:
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 116
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 6 ετίας :124
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 6 ετίας :100
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :19.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Εισακτεόι 6 ετιας)