Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018 - 2024 για τη σχολή:
(673) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 132
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :140
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :119
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :12.9%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 7 ετιας)