Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018 - 2023 για τη σχολή:
(674) ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 182
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :215
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :5.4%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :44.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 6 ετιας)