Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2018 - 2023 για τη σχολή:
(676) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 78
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :83
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :70
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :15.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 6 ετιας)