Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(677) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 103
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :113
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :85
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :12.6%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 12 ετιας)