Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(684) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 105
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :120
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :98
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :13.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :16.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) (Βάσεις 11 ετιας)